Spoons genusguide

Spoons guide till genusmedmedvetet foto, som jag tog fram tillsammans med mina kollegor Malin Dittmer och Olivia Krantz.

Vi ville hålla det enkelt och ge handfasta tips om hur man undviker de vanligaste fällorna vid fotografering.

Client: Spoon